Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics

EL BOSC DELS ANIMALS METÀL·LICS

 “El viejo mundo se consumirá en los fuegos de la industria. Los bosques morirán. Un nuevo orden surgira. Seremos adalides de una máquina de guerra”

Saruman – Las Dos Torres

Exposició al Convent de les Arts, gener de 2022.

Les arrels dels arbres emeten sons a un freqüència de 220 Herz i les arrels properes s’orienten cap a la font del so. Aquesta acció és reproduïble fins i tot si l’emissor d’aquest so és artificial. També sabem que la música o una conversa amb una planta beneficia el seu desenvolupament, i tenim clar que als boscos les xarxes d’hifes subterrànies són, el que diríem en llenguatge humà, una World Wide Web.

El bosc dels animals metàl·lics pretén ser un projecte de llarga durada per intentar establir un meta-diàleg amb un arbre. També busca plantejar-nos el paper de la tècnica i la ciència com ens relacionem amb la natura. Aquesta relació ha passat de l’ancestral connexió amb la natura a convertir-la amb un recurs a explotar.  La ciència i la tècnica ara ens pot ajudar a convergir-hi de nou.

Per tot això, a “El bosc dels animals metàl·lics” ens creem un espai fosc, un temple amb projeccions, espectres, animals antropomòrfics i desnaturalitzats, que ens recorden als protagonistes de les faules, per parlar de nosaltres. L’espai està recollit per diferents punts de so amb patrons mecànics, peces que interactuen amb les parets, l’acústica i els espectadors. Una de les peces centrals és un arbre connectat amb unes pinces, per una banda, a un televisor, i per l’altra a un sintetitzador. Aquestes pinces recullen els impulsos elèctrics inconscients de la planta, i els materialitzen en un espectre audible. A la vegada, aquests impulsos controlen part dels paràmetres de la dimensió estètica i sonora del projecte, colors, ritmes, intercanvi de patrons i control modular de part del sintetitzador.

La clau de la comunió rau a replantejar antics dogmes, conduir i amplificar els sentits.

Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics
Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics
Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics
Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics
Arnau Casanoves El bosc dels animals metàl·lics