Arnau Casanoves 404 not found and friends

404 NOT FOUND AND FRIENDS

“404 Not found and friends” parteix d’un projecte realitzat l’any 2018 i que va ser transmès al meu entorn només de manera oral. Amb el pas del temps i el fet que el seu suport fos únicament la narrativa oral, l’obra ha pres vida pròpia i ha mutat de manera imprevisible, configurant una història coral que queda recollida en aquest vídeo.